Te zajęcia to doskonała okazja dla dzieci i młodzieży do artystycznego uwrażliwienia się, poszerzenia granic wyobraźni i obudzenia pokładów kreatywności. To miejsce dla stwarzające warunki do ekspresji poprzez kolory, struktury i przestrzeń.

Zarówno dzieci, jak i młodzież, uczą się dostrzegać w otaczającym nas świecie barwy, kształty, bryły i światłocienie. Nie wszyscy muszą mieć talent plastyczny, ale warsztaty pomagają je odkryć, ponieważ każde dziecko obdarzone jest wyobraźnią i pomysłowością. Chodzi o to, aby uczestnicy warsztatów zarówno w sobie, jak i w innych, dostrzegli możliwości twórcze.

Warsztaty prowadzi artysta plastyk, Grzegorz Ojrzyński, absolwent łódzkiej ASP z długoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Specjalizuje się w rzeźbie i malarstwie. Prowadzący jako cel postawił sobie, aby przekazać uczestnikom jak najwięcej informacji o świecie plastyki i sztuki, ale w formie zabawy i przygody. Podkreśla, grupa w żaden sposób nie ogranicza indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Prowadzi zajęcia w sposób aktywny osobiście uczestnicząc we wszystkich aktywnościach.

Rodzaje Grup

Warsztaty kreatywnego rozwoju 1h
Zalecany wiek: 4-6

zajęcia mające na celu artystyczne uwrażliwienie uczestników, rozwinięcie w nich kreatywności i naukę o świecie plastyki, sztuki i designu. Częstym punktem jest prowadzenie zajęć przy użyciu gliny i innych technik przestrzennych mających na celu pokazanie dzieciom, że sztuka obecna jest wszędzie, sztuka nas otacza, sztukę można tworzyć ze wszystkiego, z każdego materiału. Podczas warsztatów dzieci będą wykonywać prace z drutu, kartonu, patyków i innych, niekonwencjonalnych materiałów. Każdy uczestnik wykonaną własnoręcznie prace będzie mógł wziąć do domu.

Warsztaty kreatywnego rozwoju 2
Zalecany wiek: 6-10, 10+

zajęcia mające na celu artystyczne uwrażliwienie uczestników, rozwinięcie w nich kreatywności i naukę o świecie plastyki, sztuki i designu. Częstym punktem jest prowadzenie zajęć przy użyciu gliny i innych technik przestrzennych mających na celu pokazanie dzieciom, że sztuka obecna jest wszędzie, sztuka nas otacza, sztukę można tworzyć ze wszystkiego, z każdego materiału. Podczas warsztatów dzieci będą wykonywać prace z drutu, kartonu, patyków i innych, niekonwencjonalnych materiałów. Każdy uczestnik wykonaną własnoręcznie prace będzie mógł wziąć do domu.

Plastyka
Zalecany wiek: 5-7, 8-10, 11-15

Cały cykl warsztatów plastycznych obejmuje poznanie jak największej liczby technik plastycznych, jak np. rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, kredkami, suchym i tłustym pastelem, farbami akwarelowymi i temperami, kolażem, itd. Każde zajęcia rozpoczyna mała plastyczno-umysłowa rozgrzewka i poświęcone innemu zagadnieniu. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają sprawności manualne poprzez poznawanie wielu technik plastycznych: rysunek, malarstwo, kolaż, grafikę, rzeźbę i papieroplastykę – czyli wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych z papieru lub masy papierowej..

Najczęściej zadawne pytania

Grafik

Cennik

Warsztaty kreatywnego rozwoju 1h
Zalecany wiek: 4-6

139zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

269 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

379 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Warsztaty kreatywnego rozwoju 2
Zalecany wiek: 6-10, 10+

179zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

339 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Plastyka
Zalecany wiek: 5-7, 8-10, 11-15

119zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

219 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

299 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Formularz zgłoszeniowy